Verimlilik ve kalite temel ilkemizdir


Hür Çelik - İç Satış

Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı üretim yapabilen vasıflı çelik üreticisiyiz. Bu bilinçle, ülkemizin gelişen ekonomisine katkıda bulunmak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine hammadde sağlamak, ölçek ayırımı yapmaksızın bütün müşterilerimizin ihtiyaçlarını imkanlarımız dahilinde karşılamayı görev olarak kabul etmekteyiz. Bu amaçla, büyük ölçekli müşterilerimize doğrudan küçük ölçekli müşterilerimize de bayiler vasıtasıyla ulaşmak için satış teşkilatımız organize olmuştur.


Çelik Ürünler


Devamı için Tıklayın

Kalite Bazında Ürün Gamı